Algemene voorwaarden

 

 

1. Definities

 

 

2. Toepasselijkheid

 

2.1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen Klant en Leverancier met betrekking tot Alure.

 

2.2. Afwijkingen van en aanvullingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen  worden overeengekomen.